INTÉZMÉNYÜNKBEN HIVATALOSAN IGAZOLT POZITÍV KORONAVÍRUS TESZTET PRODUKÁLÓK SZÁMA:

 •  - 0 FŐ GYERMEK,
 •  - 0 FŐ PEDAGÓGUS,
 •  - 0 FŐ NEVELŐ- ÉS OKTATÓMUNKÁT KÖZVETLENÜL SEGÍTŐ ALKALMAZOTT,
 •  - 0 FŐ TECHNIKAI DOLGOZÓ.
 •  
 • SÁLY, 2020. NOVEMBER 24.
 •  

 

 

2020. 11. 10-én pályaorientációs programokon vettek részt a tanulóink.                          

Ezen a napon különböző szakmákkal ismerkedhettek meg.

 

  

Az idei tanévben rendhagyó módon,a járványügyi szabályok betartásával ünnepeltük meg az 1956. október 23-i eseményeket.  

  Tanulóink rendhagyó osztályfőnöki óra keretein belül, osztályszinten egy videóösszeállatás megtekintésével és beszélgetésekkel emlékeztek meg a 64 évvel ezelőtti forradalom hőseire, áldozataira.

Adorján András-Kocsis L. Mihály: Mi volt 1956? című versét Varga Ádám 11. osztályos tanuló mondta el. 

A videó, az indexképre kattintva megtekinthető. 

 

 

Tisztelt Szülők! Kedves Intézménybe érkezők!

 

Kérem vegyék figyelembe az alábbi rendelkezéseinket:

 

 • Az intézménybe történő érkezéskor mindenki köteles magát a testhőmérséklet ellenőrzésnek alávetni.

 

 • Intézményünket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek és dolgozó látogathatja, kinek testhőmérséklete nem haladja meg az országos tisztifőorvos által meghatározott mértéket.

 

 • Az intézmény területére a foglalkoztatott személyeken, a szükséges karbantartási, illetve javítási munkát végző személyen, a jogszabályon alapuló kötelezettség teljesítése céljából érkezőn, a gyermekeken illetve tanulókon és az őket kísérő nagykorú személyen kívül más személy nem léphet be és nem tartózkodhat!

 

 • A gyermeket kísérő nagykorú személy az orrot és szájat elfedő szakban a testhőmérséklet-mérési pontig beléphet és ott tartózkodhat.
 •  

 

 

COVID 19

ELJÁRÁS REND

SZÜLŐKNEK:

 • A nevelési-oktatási intézményeket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, tanuló látogathatja.
 • Szeptember elsején a szülőknek nyilatkozni kell arról, hogy az elmúlt időszakban
  • voltak-e külföldön,
  • gyermek volt-e lázas, fájt-e a torka, köhögött-e?
 • A gyerekeket naponta megkérdezzük (szóban) egészségi állapotukról és szükség szerint, panaszok esetén testhőmérséklet mérést végzünk rajtuk, amit eltérés esetén dokumentálunk. A koronavírus megbetegedés tüneteit mutató személyt azonnal elkülönítjük.
 • A szülőnek értesítés után azonnal haza kell vinni gyermekét. A gyermek az iskolába kizárólag orvosi igazolással térhet vissza,
 • A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél vagy a családban koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van.
 • Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége (például szív-érrendszeri megbetegedések, cukorbetegség, légzőszervi megbetegedések, rosszindulatú daganatos megbetegedések, máj- és vesebetegségek) vagy például immunszupprimált állapota miatt, erről orvosi igazolással rendelkezik, és azt bemutatja, esetleges hiányzását igazolt hiányzásnak kell tekinteni.
 • Igazolt hiányzásnaktekintendő továbbá, ha a gyermek, a tanuló hatósági karanténba kerül a részére előírt karantén időszakára.
 • Ezen időszakbana tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett kapcsolattartási és számonkérési forma mellett vesz részt az oktatásban.
 • Gyermek, a tanuló távolmaradásával kapcsolatos valamennyi szabály a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben foglaltak szerint érvényes, azok betartása szerint szükséges eljárni.

Vagyis:

 • Ha a gyermek, a tanuló távolmaradását nem igazolják, a mulasztás igazolatlan. Igazolatlan mulasztásokat jeleznünk kell a rendeletben megadott szervek, hatóságok felé!
 • Iskolánkban csak a tanulói jogviszonnyal rendelkező kiskorú gyermekek tartózkodhatnak.  A gyermekek átvétele az aulában történik. Ezért az iskola által kidolgozott reggeli iskolába érkezés valamint a délutáni hazamenetről szóló intézkedéseket elfogadja, magára nézve kötelezőnek tekinti.     ( Az igények felmérése szeptember elsején történik).
 • Ügyintézés eseténaz iskola területére lépés után azonnal kézfertőtlenítés kell, hogy történjen!
 • Szülők további tájékoztatása online formában történik. Ennek felülete: a gyermek Kréta felülete.
 • Ebédpénz fizetés a Sályi Hétszínvirág Óvoda és konyha 11734107-15822394  bankszámlájára átutalással vagy az iskolatitkárnál készpénzes befizetéssel történik majd.

 

COVID 19

ELJÁRÁS REND

 

TANULÓKNAK:

 • Amennyiben a védőtávolság nem tartható be a közösségi tereken, úgy az általános iskola felső tagozatában az ott tartózkodás idején javasolt a szájat és orrot eltakaró maszk viselése.
 • A megfelelő védőtávolság betartása különösen fontos a mosdókban, illetve az öltözőkben,
 • Az intézménybe érkezéskor, minden belépőnek alaposan kezet kell mosnia vagy fertőtlenítenie kell a kezét
 • Illemhely használata után alaposan kezet kell mosni vagy fertőtleníteni kell a kezet
 • Étkezések előtt és utánmindenki alaposan mosson kezet és fertőtlenítse a kezét
 • Kéztörlésre papírtörlőt kell használni! Használat közben törekedni kell arra, hogy nem pazaroljuk a papírtörlőt! Használt papírtörlőt a kijelölt gyűjtőedénybe kell belehelyezni!
 • Meg kell tanulni a köhögési etikettet!
  1. papírzsebkendőt kell használni köhögéskor, tüsszentéskor,

(beleköhögés, beletüsszentés)

 1. majd a használt zsebkendőt a kukába kell dobni
 2. majd alaposan kezet kell mosni vagy esetleg kézfertőtlenítést kell végezni
 3. Nagyon figyelni kell arra, hogy akkor menj reggelizni vagy ebédelni, amikor a neked kijelölt idő van!
 4. Étkezéskor nem fogdossuk össze a kirakott evőeszközöket, poharakat!Amit megfogsz, azt ki is kell venni!
 5. Étkezéskor nem fogdossuk össze a kirakott kenyeret!Amit megfogsz, azt ki is kell venni!
 6. Igyekszünk azonos teremben megoldani az órákat – kivéve a csoportbontásokat és szaktantermi órákat. A teremváltás közötti időben fertőtlenítés történik!
 7. Kijelölt termed tisztaságára ügyelj!
 8. Folyamatos,vagy gyakori (óránkénti) intenzív (teljes ablakfelületet kitáró) szellőztetés szükséges (amennyiben a helyiségben egyidejűleg többen is tartózkodnak), időjárás és környező forgalom függvényében.

 

COVID 19

ELJÁRÁS REND

PEDAGÓGUSOKNAK, valamennyi dolgozónak

 • Az oktatásban és nevelésben, illetve az intézmények működtetésében csak egészséges és tünetmentes dolgozó vegyen részt.
 • A tanítási órákon, foglalkozásokon a maszkviselése lehetséges, de nem kötelező.
 • A használt játékok, sporteszközök, fejlesztő eszközök, segédeszközök  felületét rendszeresen fertőtleníteni kell.
 • Folyamatos,vagy gyakori (óránkénti) intenzív (teljes ablakfelületet kitáró) szellőztetés szükséges (amennyiben a helyiségben egyidejűleg többen is tartózkodnak),  időjárás és környező forgalom függvényében.
 • Osztálykirándulásokkal és tanulmányi kirándulásokkal kapcsolatban azok belföldi megvalósítása lehetséges, de megfontolandó. A vezetőség jelenleg a „nem tervezünk osztálykirándulást” álláspontot képviseli.
 • A szülők személyes megjelenésével járó szülői értekezleteket csak a járványügyi előírások betartása mellett tartjuk meg (maszk, távolság tartás). Az iskola vezetősége  preferálja az online szeptemberi szülői értekezletet.
 • Fokozottan figyelni kell arra, hogy a tanulók betartsák az alapvető higiéniai szabályokat! (kézmosás, kézfertőtlenítés, papírtörlő használat, szemétgyűjtő edények megfelelő használata)
 • Fokozottan figyelni kell arra, hogy az ebédlőben a tanulók ne fogdossanak össze semmit, ne csoportosuljanak!
 • Digitális munkarendre átállás estén online órák tartását javasoljuk az órarendben meghatározott időben. Anyag kiküldése a Kréta rendszeren keresztül!
 • A személyi higiéne alapvető szabályairól a tanulók kapjanak részletes, az adott korosztálynak megfelelő szintű tájékoztatást.

 

COVID 19

ELJÁRÁS REND

TAKARÍTÓKNAK:

 • Alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítást kell elvégezni szeptember elsejéig.
 • Fertőtlenítő nagytakarítás elvégzése során figyelembe kell venni a Nemzeti Népegészségügyi Központ (a továbbiakban: NNK) ajánlását!
 • A tanítás megkezdése előtti alapos mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítás során a padló és felülettisztításon túl a nagytakarítás lehetőség szerint terjedjen ki az alábbiakra:
  • ajtók, faburkolatok, lambériák, szekrények, székek, padok, asztalok,

                        egyéb bútorok vegyszeres tisztítására;

 • padló és játszószőnyegek, egyéb textília tisztítására;
 • mozgásfejlesztő segédeszközök fertőtlenítése,
 • játékok, sporteszközök tisztítására;
 • radiátorok, csövek lemosására;
 • ablakok, üvegfelületek tisztítására;
 • szemétgyűjtők tisztítására, fertőtlenítésére;
 • képek, tablók, világítótestek portalanítására;
 • pókhálók eltávolítására;
 • rovar- és rágcsálóirtásra;
 • csaptelepek óvatos, lehetőség szerint fröccsenésmentes megnyitása,

kb. 10 perces folyatása azért, hogy a hosszú ideig nem használt vízvezetékből a pangó víz kifolyjon.

 • A szociális helységekben folyamatosan biztosítani kella szappanos kézmosási lehetőséget, melyet lehetőség szerint vírusölő hatású kézfertőtlenítési lehetőséggel kell kiegészíteni. Kéztörlésre papírtörlők biztosítása ajánlott.
 • Vírus inaktiválása érdekében fokozottan ügyelni kell az intézmény tisztaságára, a napi többszöri fertőtlenítő takarítás (termekben, a folyosókon és a szociális helységekben) elvégzésére. A fertőtlenítő takarítás során kiemelt figyelmet kell fordítani arra,
  • hogy a kézzel gyakran érintett felületek (ilyenek a padok, asztalok, székek, az ajtó-, ablakkilincsek, korlátok, villany- és egyéb kapcsolók,
  • informatikai eszközök a kijelölt szerrel (billentyűzet, monitor, egér, egérpad, stb.),
  • mosdók csaptelepei, WC lehúzók, stb.)
  • padló és a mosható falfelületek vírusölő hatású szerrel fertőtlenítésére kerüljenek.
 • A takarítást, fertőtlenítést úgy kell megszervezni, hogy az a gyermekek, tanulók egészségét ne veszélyeztesse.
 • A takarítást végző dolgozók részére a felhasznált szernek megfelelő védőeszköz biztosítása és azok viselése szükséges (maszk, kesztyű).
 • Az intézmény bejáratáig viselendő, kézfertőtlenítő kerül kihelyezésre, melyet az intézménybe érkezéskor és távozáskor használni szükséges.
 • Fokozott figyelmet szükséges fordítani az étkezés helyszínének tisztaságára, fertőtlenítésére!
 • Használt játékok, sporteszközök, játszótéri eszközök felületét rendszeresen fertőtleníteni kell.
 • Az étkezést felügyelő személyzet vírusölő hatású, alkoholos kézfertőtlenítő szert kell, hogy használjon!
 • Rendkívül fontos a gyermekek által használt edények, evőeszközök megfelelő fertőtlenítése, az étkezés előtti fertőtlenítő kézmosás felügyelete!

 

 

Kedves Szülők!

Az alábbi kis videóval az iskolánk szeretne köszönetet mondani mindannyiuk odaadó munkájáért,

amellyel a digitális oktatás sikerességét segítették.

VIDEÓ MEGTEKINTÉSE

 

 

Útmutató a tantermen kívüli, digitális munkarendben való részvétel során megvalósuló adatkezeléshez

Az elmúlt három hétben sikeresen átálltunk a tantermen kívüli, digitális munkarendre, ennek során a tanárok és a tanulótársak sokszor online kapcsolatba kerülnek egymással, hang- és videóközvetítés zajlik közöttük. Előfordulhat, hogy a tanár azt kéri, a tanuló készítsen magáról felvételt, ami alapján meggyőződhet, hogy tényleg megtanulta-e a tananyagot, valóban elvégezte a kijelölt feladatot, vagy így ellenőrzi az önálló feladatmegoldást.

Mind a tanárokról, mind pedig a tanulókról készült felvétel személyes adat.  A személyes adatok kezelése (így a felvétel készítés, továbbítás, megosztás, rögzítés stb.) az Európai Unióban is, így hazánkban is jogszabályokon alapul. A személyes adatok védelméhez fűződő jog mindenkit megillet.

 

https://www.facebook.com/RMDSZ/videos/218832942814957/?v=218832942814957

_____________________________________________________________________________________________________

 

 

 

2020. Március 16-tól:

 

 

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Sályi Mozgásjavító Tagintézménye

pályázatot hirdet  

tagintézmény-vezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

Bővebb információk az alábbi hivatkozásra klikkelve érhetők el:

https://kozigallas.gov.hu/pages/jobviewer.aspx?ID=uavj4os3a3

 

 

 

Idén is megemlékeztünk az 1848-49-es forradalom és szabadságharc eseményeiről.

A megemlékezésről készült videó itt megtekinthető.

 

Szereplők:

Sárosi Nikoletta, Tóth István, Szukonyik Patrik, Miskolci Beáta, Cseri Nóra, Tóth Lea, Csercsa Mária,

Kubiczki Léna, Bodon Molli, Suha Zoltán, Tóth Krisztofer, Oláh Orsolya, Lengyel Csenge, Boros-Dunai Árpád Benjámin.

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com